İDARE MEMUR NE İŞ YAPAR ?


-İdare memuru, ceza infaz kurumlarında cezaevi müdürü ve cezaevi ikinci müdüründen sonra gelen yönetici personeldir. 


-İdare memuru, amirlerinin gözetimi ve denetiminde yöneticilikte yetiştirilmek amacıyla kurum yönetim organizasyonu içerisinde kendisine ilgili mevzuatta verilen görevleri yapmaktadır.


-Son zamanların en iyi meslekleri içerisinde yer alır.


MAAŞ NE KADAR ?

Her yıl yapılan zamla beraber değişmekte olup , düz memur maaşından daha fazla almaktadır.2023 Yılı itibariyle  En düşük 13 Bin ₺ olmakla beraber Max 16 Bin ₺ maaş almaktadır.


İLAN NEREDE NE ZAMAN GELİYOR ? 


-Adalet Bakanlığına bağlı CTE kurumu sayfasında gelmektedir .


- Kontenjan sayısı az olmakla beraber büyük ilanlardan hemen önce veya sonrası gelebilmektedir.
İDARE MEMUR ÖĞRENCİSİ İÇİN ŞARTLAR NEDİR?


-Türk Vatandaşı olmak,


-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,


-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi ile  18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı ) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)


- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)


- KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,


-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.


SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT VAR MI ?


-Sözlü sınav ve mülakata,  KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı  idare memuru öğrenci adayı çağrılacaktır.


TIKLA: DİĞER TÜM İLANLAR

TIKLA: TELEGRAM+INSTAGRAM+YOUTUBE


İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır