SAĞLIK BAKANLIĞI 10900 İŞÇİ ALIMINDA KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR TÜM DETAYLAR


GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)


ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS LİSANS


ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA


ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA


LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.


5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP

OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.)


ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.


BAŞVURU ŞARTLARI


Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin

(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu

adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve daha

sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru

tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla

sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya

hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip

olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince

arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara

ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin

(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır