SAĞLIK BAKANLIĞI LİSE-ÖNLİSANS-LİSANS HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ


ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS LİSANS


ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HALKLA İLİŞKİLER ALANI VE

DALLARI VEYA HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON

HİZMETLERİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ

ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK


VEYA


HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK,

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA

İLİŞKİLER ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN

OLMAK


VEYA


HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK,

REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE

TANITIM LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN

OLMAK.


BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin

(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu

adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve daha

sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru

tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla

sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya

hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip

olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince

arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara

ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin

(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır