SAĞLIK BAKANLIĞI 10.900 İŞÇ İ ATAMASINDA KLİNİK DESTEK ELEMANINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR ? 


KLİNİK DESTEK ELEMANI


(HASTANE) ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANIHEMŞİRE YARDIMCILIĞI,

EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin

(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu

adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve daha

sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru

tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla

sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya

hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip

olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince

arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara

ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin

(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.


TIKLA : İLAN AÇAN BÜTÜN İLLER

TIKLA : KURA ATAMASI OLACAK DİĞER TÜMM BRANŞLAR

TIKLA : TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır