2023/5 MEB 5000 MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI-İŞE BAŞLAMA NE ZAMAN 


1-KPSS-2023/4: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı


2-24-30 Mart 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.


3-Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Nisan 2023 tarihinde saat 18.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.


4-ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak

yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş

olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile

sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan

birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan

hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Millî Eğitim Bakanlığınca atamaları

yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel

pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine

yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye

çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı

adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş

olacaktır.


5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından

öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve

kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme

sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma

başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim

edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.


6. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri

halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği

kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.


7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmede tek

başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki

tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu

durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Bakanlığın atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan

adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.


8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla

açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak

ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük

dava açma süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine

bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin

T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli

ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.
İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır