İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖNLİSANS MEZUNLARI NEREYE BAŞVURABİLECEK BAŞVURU TARİHİ : 11-15 NİSAN 2023 


GENEL ŞARTLAR

1- 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen

şartlara sahip olmak,

c) Son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun

12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

mahkûm olmamak,

e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına

gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

(01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları

için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az

60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları

tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak

olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet

yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının

değerlendirilme işlemleri, yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en

yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.


NASIL BAŞVURU YAPILACAK 

1) Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr

hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi

almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen

başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2) Başvurular; 11-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli

internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri

Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.


KAÇ YERE BAŞVURABİLİRİM  :

İlan edilen pozisyon unvanı/yer için en fazla 3 tercihte bulunulacaktır. Adaylar, bir pozisyon
unvanı için birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde bulunabilecekleri gibi, birden fazla seçmiş oldukları
pozisyon unvanı için tek il veya birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde de bulunabileceklerdir.


HERHANGİ BİR  ÖNLİSANS MEZUNU NEREYE BAŞVURABİLİR : 


-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ:

Aşağıda yer alan Çağrı Karşılama Personeli pozisyonları için mezuniyet ayrımına
bakılmaksızın;
a) Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel
pozisyonunda çalışmıyor olmak,
b) Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel
olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru
tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
şartları ile,

Ön Lisans(Diğer) Mezunları İçin:

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak, yani bu bölüm dışında herkes bu alana başvuru yapabilir .
Sebebi ise Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü için ayrı bir kontenjan açılmıştır. HANGİ İLLER AÇILMIŞ : 


Ardahan
Bartın
Çankırı
Erzincan
Düzce
Eskişehir
Hatay
İstanbul
Karabük
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kocaeli
Kütahya
Nevşehir
Siirt
Şanlıurfa
Tekirdağ 


Tüm kadro ve diğer detayları aşağıdaki pdf açabilirsiniz....

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır