Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:


30. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI YAŞ ŞARTI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU


Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek, 2023 yılında

yapılacak POMEM Giriş Sınavı müracaatlarındaki yaş sınırı şartı güncellenmiştir. 01 Ocak 1994

tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında

doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletilmiştir.

29 Nisan 2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “30. Dönem POMEM

Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuru Duyurusu”nda yer alan başvuru şartlarından “18 yaşını

tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak

şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından

gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)” şartı, 12 Mayıs

2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim

Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “GEÇİCİ MADDE

1- (1) POMEM’lere başvuru yapacak adaylar için 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde

yer alan yaş şartı; 2023 yılı için yapılacak olan sınavlarda, 18 yaşını tamamladıktan sonra

yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, 1/1/1993 ve

sonrasında doğanların müracaatları kabul edilecek şekilde uygulanır.” hükmüne istinaden “01

Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak” olarak değiştirilmiştir.

Söz Konusu değişiklikle son müracaat tarihi 19 Mayıs 2023 olan 30. Dönem POMEM

Giriş Sınavına 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olan ve diğer şartları taşıyan adaylar

başvuru yapabileceklerdir.


TIKLA: DİĞER TÜM İLANLAR

TIKLA: TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır