ADALET BAKANLIĞI SONUÇLARI İLE İLGİLİ ALDIĞIMIZ BAZI DUYUMLAR:DUYUMLARINI ALDIĞIMIZ BAZI ADLİYELER


DUYUM 1. LİSTESİ

1- ÇANAKKALE ADLİYESİ : ZABIT KATİBİ : 70 

2- İSTANBUL ANADOLU : ZABIT KATİBİ : 70

3- ANKARA BİM ADLİYE : ZABIT KATİBİ : 70

4- SAMSUN ADLİYESİ: KORUMA VE GÜV. :70 

5- BOĞAZLIYAN ADLİYESİ: ZABIT KATİBİ: 70

6- GAZİANTEP ADLİYESİ : ZABIT KATİBİ: 70

7- ANKARA ADLİYESİ: KORUMA VE GÜV : 70

8- KAHRAMANMARAŞ ADLİYE: ZABIT KA. : 70


RESMİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR VE SÜREÇ NASIL OLACAK ; 


ADALET BAKANLIĞI 2023 YILI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 

SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR MÜLAKAT NE ZAMANZabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen 


pozisyon sayısının 20 katı aday hesaplanarak uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaklar tespit edilecektir. 


Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulamalı sınava alınacaktır.


Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 1 Haziran 2023 Perşembe günü sınav yapan komisyonların 


adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde 


edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

9 Haziran 2023 Cuma günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız 


olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde 


uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Boy ve Kilo Ölçümü, Uygulamalı ve/veya Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:


Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümüne çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:


Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan


 edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) 


hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.


Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 1 Haziran 2023 Perşembe günü sınav yapan komisyonların


 adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde


 edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


5 Haziran 2023 Pazartesi günü adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Belirtilen günde boy ve kilo ölçümünün


 bitirilememesi halinde takip eden günlerde ölçüme devam edilecektir.
Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:

Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava çağrılacaktır.


Zabıt kâtibi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:

Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime


 yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday hesaplanarak sözlü sınava çağrılacaktır.


 Son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.


Mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için sözlü sınava çağırılacakların belirlenmesi:

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon 


sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında 


sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye


 internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru


 sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


Sözlü Sınav Tarihi:

Adaylar 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde


 sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda 


konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların


 bir veya birkaçından soru sorulur.

2) Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli pozisyonlarına istihdam edilecekler için


 istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

3) Şoför pozisyonuna istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.DUYUMLAR GELDİKÇE PAYLAŞIMI AŞAĞIDA BIRAKTIĞIM LİNK ÜZERİNDE TOPARLAYACAĞIMTIKLA : DİĞER TÜM ALDIĞIMIZ DUYUMLAR


TIKLA : TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ 


TIKLA : TÜM OYNATMA LİSTESİ ANALİZLER

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır