ADALET BAKANLIĞI SONUÇLARI İLE İLGİLİ ALDIĞIMIZ BAZI DUYUMLAR:


DUYUMLARINI ALDIĞIMIZ BAZI ADLİYELER

DUYUM 2. LİSTESİ


1-MANİSA ADLİYESİ :  ERKEK İKM  : 75

2-TEKİRDAĞ ADLİYESİ: İCRA KAT   :  77

3-TEKİRDAĞ ADLİYESİ: ZABIT KAT :  70 

4-ÇORLU ADLİYESİ: ZABIT KATİBİ  :  70

5-MALATYA ADLİYESİ:ZABIT KAT. : 70 

6-İZMİR ADLİYESİ İCRA KATİBİ      : 75 

7-DEVELİ ADLİYESİ ZABIT KATİBİ : 70 

8-SİVEREK ADLİYE ZABIT KATİBİ:    70

9-ALANYA ADLİYESİ ZABIT KATİBİ : 70

10-ŞIRNAK ADLİYESİ MÜBAŞİR  : 80-81

11-ŞIRNAK ERKEK İNFAZ KORUMA : 76 

12- BAKIRKÖY ADLİYESİ İCRA KATİ : 70

13- TURGUTLU ADLİYESİ ZABIT KAT: 70


RESMİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR VE SÜREÇ NASIL OLACAK ; 
ADALET BAKANLIĞI 2023 YILI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 
SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR MÜLAKAT NE ZAMAN


Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:


Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen 


pozisyon sayısının 20 katı aday hesaplanarak uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaklar tespit edilecektir. 


Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulamalı sınava alınacaktır.


Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 1 Haziran 2023 Perşembe günü sınav yapan komisyonların 


adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde 


edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

9 Haziran 2023 cuma günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız 

olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde 

uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Boy ve Kilo Ölçümü, Uygulamalı ve/veya Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:
Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümüne çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan
 edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) 
hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.
Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 1 Haziran 2023 Perşembe günü sınav yapan komisyonların
 adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde
 edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
5 Haziran 2023 Pazartesi günü adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Belirtilen günde boy ve kilo ölçümünün
 bitirilememesi halinde takip eden günlerde ölçüme devam edilecektir.
Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:


Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava çağrılacaktır.
Zabıt kâtibi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:


Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime
 yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday hesaplanarak sözlü sınava çağrılacaktır.
 Son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
Mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için sözlü sınava çağırılacakların belirlenmesi:


Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon 
sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.


Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında 
sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye
 internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru
 sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü Sınav Tarihi:


Adaylar 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde
 sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Sözlü sınav konuları:


Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda 
konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:


a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),


b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),


c) Genel kültür (20 puan),


d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.


İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;


1) Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların
 bir veya birkaçından soru sorulur.


2) Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli pozisyonlarına istihdam edilecekler için
 istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.


3) Şoför pozisyonuna istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.


DUYUMLAR GELDİKÇE PAYLAŞIMI AŞAĞIDA BIRAKTIĞIM LİNK ÜZERİNDE TOPARLAYACAĞIM

TIKLA : DİĞER TÜM ALDIĞIMIZ DUYUMLARTIKLA : TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ TIKLA : TÜM OYNATMA LİSTESİ ANALİZLER

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır