ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU


Üniversitemizin sözleşmeli personel alım ilanı başvuruları elektronik ortamda alınmıştır. (Başvurularda; Adayların kimlik bilgileri MERNİS, eğitim durumları YÖKSİS, KPSS puanları ise ÖSYM sisteminden alınmıştır)


SONUÇLARI AÇIKLANAN POZİSYONLAR:


Büro Personeli-06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 52, 53


Destek Personeli-01, 12, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 39, 40, 43, 44, 46


Diğer Sağlık Personeli (Odyolog)-02


Hemşire-01


Dikkat !!

DİĞER POZİSYONLAR, DEĞERLENDİRMELER TAMAMLANDIKÇA DUYURULACAKTIR.


SONUÇLAR: https://pbs.ankara.edu.tr/basvurusonuc


EVRAK TESLİMİ:

Adaylar 05.06.2023-09.06.2023 tarih ve 09:00-14:30 saatleri arasında şahsen evrak teslim edeceklerdir.Evrak teslimi yapılacak adres:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi

10. Yıl Yerleşkesi, Emniyet Mah. Dögol caddesi Rektörlük İdari Bina No:4/3 Beşevler Yenimahalle/ANKARA


Atama Başvurusunda İstenen Belgeler:


1) Atama dilekçesi

2) Vesikalık fotoğraf, (4 Adet) (3,5×4,5 ebadında)

3) Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

4) Sonuç Belgesi (Atanmaya hak kazandığınıza dair internet çıktısı)

5) Diploma (Adaylar aslını yanında getireceklerdir. Noter onaylı istenmemektedir.) ( Mayıs/Haziran 2023 tarihli e-devlet çıktısı da kabul edilmektedir.)

6) 2022 yılı KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)

7) Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Mayıs/Haziran 2023 tarihli)

8) Mal Bildirimi (Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak (mektup zarfına) kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyad ve TC. Kimlik No yazılacaktır.)

9)Beyan-Formu 

10) Askerlik Belgesi (Askerlik görevini yapmış ise terhis belgesi) (Erkek adaylar için)

11) Mesleki tecrübe istenen pozisyonlar için adaylar SGK dökümünü ve çalıştığı işyerinden çalışmış olduğu Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış çalışma belgesi/hizmet belgesi/görev belgesinin aslını getirmeleri gerekmektedir.

12) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonunda varsa hizmetleri, bu hizmete ait çalışma belgesini (ıslak imzalı) getirmeleri gerekmektedir.

13) Varsa özel şartlarda istenen sertifikanın aslı alınacaktır. (sertifikalarda sertifika tarihi olmak zorunda olup, ilan tarihi öncesine ait olmayan sertifikalar ile ilgili atama işlemi yürütülemeyecektir.)


KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ATANACAKLARIN DOLDURMASI GEREKEN FORM


*Atanmaya hak kazanan aday, istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim edilmesi gerekmekte olup, atanmaya hak kazanan aday ile hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.


*İlan edilen pozisyonlara birden fazla başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılmıştır. 


Kurumumuza atama evrakı tesliminde; istenen belgeleri teslim etmeyen, eksik teslim eden veya ilan koşullarında yer alan şartları sağlamadıkları sonradan anlaşılan adayların atamaları yapılmayacaktır.


Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


Başvuran adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.


Belirtilen tarihe kadar bilgi vermeyen ve belgelerini getirmeyen aday(lar) haklarını kaybetmeleri nedeniyle, başvuruda bulunmayan aday(lar)ın yerine, KPSS puan sırası esas alınarak belirlenen yedek aday(lar) http://personeldb.ankara.edu.tr. adresinden ilan edilecektir. (Yedek adaylara telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir). Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.


Üniversitemizin sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar


SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır