2023 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  31 Temmuz 2023

      Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023 - 2024 eğitim -

öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

     Adaylar, 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden

e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

        Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda

başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. 

     Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi

Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

        E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır.

      2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten

sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

      Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların; sınav

başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.


2023 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK

İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR


          a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

          b)  Lise ve dengi okul mezunu olmak,

      c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT

puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş

ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham

taban puan ve üzeri puan almış olmak. 

      ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak

kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın

yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005

tarihleri arasında doğmuş olmak), 

          d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil)

arasında olmak,

          e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

       f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve

bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü

eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde

nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan

dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

         g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

      1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya

daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,     

        2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı

suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan

dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş

olmak. 

        ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

        i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.


TIKLA  : BAŞVURU VE DİĞER TÜM DETAYLAR 
TIKLA  : TÜM MEMUR İLANLARI 

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır