İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


1. GENEL AÇIKLAMALAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar” çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 68 adet boş

pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.


Pozisyon Yerleri ve Sayıları


Avukat (2): Adıyaman 1, Malatya 1


Elektrik Mühendisi (2): Erzincan 1, İstanbul 1


Harita, Geomatik Mühendisi (6): Amasya 1, Antalya 1, Bolu 1, Diyarbakır 1, Hatay 1,

Niğde 1


İnşaat Mühendisi (8): Bilecik 1, Bolu 1, Bursa 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu

1, Tokat 1, Yozgat 1


Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi (5): Bolu 1, Diyarbakır 1, Gaziantep 1, Hatay 1, Sakarya 1

Makine Mühendisi (3):, İstanbul 1, Sakarya 1, Sivas 1


Sosyal Çalışmacı (19): Adıyaman 1, Batman 1, Bolu 1, Bursa 1, Çankırı 1, Giresun 1,

Hakkâri 1, Iğdır 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 2, Kars 1, Kastamonu 1, Kocaeli 1, Malatya 1,

Manisa 1, Niğde 1, Siirt 1, Van 1

Veteriner Hekim (2): Antalya 1, Sivas 1


Diğer Sağlık Personeli (3): Antalya 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 1


Destek Personeli (Şoför) (2): Ağrı 1, Kırşehir 1

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (9): İstanbul 3, Muş 1, Rize 2, Sakarya 1, Sivas 2


Elektrik Elektronik Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1


Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1


Koruma ve Güvenlik Görevlisi (5): Antalya 3, İstanbul 1, Muş 1


2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

2.1. Genel Şartlar

2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2.1.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini

aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

2.1.4. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik

çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış

yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.1.5. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış

olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

2.1.6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

2.1.7. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye

elverişli olmak.

2.1.8. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

2.1.9. Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda

bulunabilecektir.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI


3.1. Adaylar başvurularını, 18 Eylül 2023 saat 10:00 - 27 Eylül 2023 saat 17:00 arasında

e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda

yapacaklardır.

3.2. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate

alınmayacaktır.

3.3. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun

kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.


TIKLA: İLANIN DİĞER TÜM DETAYLARI

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır