KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI


15/09/2023-29/9/2023– Başvuruların Alınması


Uludağ Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci

maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Uludağ Alan Başkanlığı

Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde (47) boş sürekli işçi kadrolarına anılan

Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına göre


(5) Büro Memuru Görevlisi,

(10) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

(2) Şoför,

(1) Teknisyen ve

(5) Destek Personeli,


anılan maddenin 2 ve

5’inci fıkrasına göre


(1) Avukat,

(5) Şehir Plancısı,

(2) Mimar,

(1) Peyzaj Mimarı,

(6)Mühendis,

(1) Biyolog,

(7) İdari Uzman ile anılan


Yönetmeliğin 8’inci maddesinin (c) bendi

uyarınca


(1) İç Denetçi alımı yapılacaktır.


GENEL ŞARTLAR

Giriş sınavında başvuracak adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının

(A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel

şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen

bölümlerden mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda

denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet

belgesine sahip olmaları,

3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme

Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken

unvanlarda KPSS P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P93,

ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P94 puan türlerinden asgari

puan almaları,

4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını

bitirmemiş olmaları gerekmektedir.


GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular dijital ortamda 15/9/2023-29/9/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava

katılmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer

Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden

başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu

değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınav şeklinde alım yapılacak olan her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak

üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en yüksek olan adaydan

başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört (4) katı aday sınava çağrılacaktır. Sınav

ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki

aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Sözlü giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 09/10/2023

tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden

görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir

bildirimde bulunulmayacaktır.


Sınav Takvimi:

15/09/2023-29/9/2023– Başvuruların Alınması


09/10/2023-13/10/2023– Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması

ve itirazların kabulü.

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme

ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın

internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.


SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

KPSS Puan sıralamasına göre sözlü sınav olarak gerçekleştirilecek sınava, girmeye hak

kazanan adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek

suretiyle değerlendirilecektir.


TIKLA: BAŞVURU TÜM DETAYLARI

TIKLA: BAŞVURU LİNKİ

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır