İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 300 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 27 Şubat - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 30 Ocak 2023

Bitiş: 03 Şubat 2023 Saat: 17.00


BAŞVURU ŞARTLARI 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 - Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından

kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını

doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

4- 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlığımızca istenilen puan

türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,

5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan

edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana

sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır


TIKLA: TÜM DETAYLAR 


TIKLA: DİĞER TÜM MEMUR ALIMI 


TIKLA: YOUTUBE ANLATIMI 


İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır