KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel ,
Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması


BAŞVURU TARİHİ : 19 - 25 OCAK 2024 


Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar,

KPSS-2024/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.


Adaylar tercihlerini, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024

tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.


Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/3 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr

adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri

için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.


GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam

edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına, Başkanlığımızca yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz,

sözleşmeli personel pozisyonları, kontenjanları, bunlar için aranan nitelikler ile başvurma genel ve özel

şartlarını kapsamaktadır.

1.2 Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri

için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans), ön

lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022

tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans) girmiş ve ilgili KPSS

puanını almış olmaları gerekir.

1.3 Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı

kullanılacaktır.

Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen

öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma

almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir

1.4 Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda

bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

2.1 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, ilgili programdan

mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda

bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

2.2 Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara

uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3.1 Adaylar tercihlerini 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre

uzatılmayacaktır.

3.2 Atama yapılacak sözleşmeli personel pozisyonları Tablo-1 ve Tablo-2’de gösterilmiştir.

3.3 Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli personel pozisyonları için “Aranan Nitelikler”i gösteren sütunlardaki

koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler

belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan program bilgisi mezun olunan program tablosundan

kontrol edilmelidir.

Bir sözleşmeli personel pozisyonları için aranan mezun olunan program koşulu, birden fazla ise

bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Bakanlık tarafından düzenlenen

“Başvurma Genel ve Özel Şartlar”ı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da

göz önünde tutmanız gerekir.

DİKKAT:

Mezun olunan program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli personel

pozisyonuna tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz hâlinde ilgili kurum tarafından

atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için

tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun

olduğundan mutlaka emin olunuz.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan

mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, http://ais.osym.gov.tr adresinden

elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik

yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet

tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli personel pozisyonlarını belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek

sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli personel pozisyonunun size uygunluğu ve sizin bunlara

vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir

tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile

göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir

şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine

giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi

giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet

adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi

Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen

cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu

sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus

cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav

Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini

edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili

işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye

verilmemektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan

başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm

işlemlerin sorumluluğu tümüyle adaya aittir. Şifre, aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle başka hiç

kimseyle paylaşılmamalıdır.

3.6 “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına

tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız 3.7.

maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki sözleşmeli

personel pozisyonu kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

Mezun olduğunuz alan/program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli personel pozisyonu için aranan

nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih/tercihler kaydedilmeyeceğinden tercihinizi

onaylamanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde

bulundurunuz.

Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.

Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde

ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu işlemi tamamladıktan sonra

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi kontrol ediniz ve “Yazdır” alanına

tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.TIKLA : BAŞVURU KILLAVUZU DETAYLAR 

TIKLA : BAŞVURU SAYFASI LİNK 

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır