DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

GENEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7)

numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans

mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir

puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri

halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel

pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

1- Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi

üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecektir.

 

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Genel Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup,

ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS

(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak

sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2

(İki) katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

 

ÖNLİSANS MEZUNLARI NEREYE BAŞVURU YAPABİLİR :

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 30 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu

maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3- Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve

Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya İstihbarat önlisans programlarının

birinden mezun olmak.

4- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türünden en az 50

(elli) puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (MUHASEBE)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 69 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türlerinden en az 60(altmış) puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (İŞLETME)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 76 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel

Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje

Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi,

Yönetim, Sevk ve İdare önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türlerinden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (ADALET)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 34 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Adalet Meslek Eğitimi, Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksek

okulundan mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türlerinden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (HALKLA İLİŞKİLER)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve

Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türlerinden en az 60

(altmış) puan almış olmak.


BÜRO PERSONELİ (BÜRO YÖNETİMİ)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,

Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türlerinden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (İNSAN KAYNAKLARI)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türlerinden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (MALİYE)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 21 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Maliye önlisans programından mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türlerinden en az 60

(altmış) puan almış olmak.


TIKLA : BAŞVURU ADRESİ

TIKLA : DİĞER TÜM MEMUR İLANI

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır