DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI - LİSANS

GENEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7)

numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans

mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir

puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri

halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel

pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

1- Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi

üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecektir.

 

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Genel Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup,

ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS

(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak

sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2

(İki) katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

 

LİSANS MEZUNLARI NEREYE BAŞVURU YAPABİLİR :

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik

Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden

mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

ÇEVRE MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans

programlarının birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

HARİTA MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 89 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita

Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun

olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 296 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Jeofizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 74 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi

lisans programlarının birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

KİMYA MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 8 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses

Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının

birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

MADEN MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Maden Mühendisliği veya Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği lisans

programından mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

MAKİNE MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 104 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim

Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden

mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

METEOROLOJİ MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 33 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

ORMAN MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

METALURJİ MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme

Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği, Nanoteknoloji

Mühendisliği, Malzeme ve Seramik Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans

programlarının birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

ZİRAAT MÜHENDİSİ (1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği lisans

programlarının birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

ZİRAAT MÜHENDİSİ (2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 46 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Tarım Teknolojisi, Tarım Makineleri, Tarım Makineleri ve Teknolojileri

Mühendisliği, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik

lisans programlarının birinden mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

ZİRAAT MÜHENDİSİ (3)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Bitkisel Üretim, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Kültür

Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki

Koruma, Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Toprak Bilimi ve Tarım

Kimyası, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun

olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

BİYOSİSTEM MÜHENDİSİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli personel alınacaktır.

1- İlanda yer alan Genel Şartları taşımak.

2- Biyosistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

 

TIKLA : BAŞVURU ADRESİ

TIKLA : DİĞER MEMUR İLANLARI

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır