İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 MEMUR
2024 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURUTIKLA : PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜTIKLA : SONUÇLARI GÖRÜNTÜLE


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam

1608 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında

E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.

 

4 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon ünvan sayısının adayların KPSS puanına göre en

yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece

bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir. 


İlan edilen pozisyon ünvan sayısının 4 katı arasına giren adayların başvurusu ve başvuru belgeleri, modülde

yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca (adayın, ilan edilen pozisyon ünvan sayısının

4 katı içerisine girdiği yer; Bakanlık merkez teşkilatı ise Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı

ise ilan edilen pozisyon ünvanları için pozisyon ünvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü) kontrol

edilecektir. İlgili sınav komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen

adayların başvuruları “Red” edilerek SMS ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır. Başvuru değerlendirme sonuçlarına

itirazlar; 10-13 Mayıs 2024 tarihleri arasında hafta içi (09:30 16:00) saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına

yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca

verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz

dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 

 

Adaylar başvurularına ait durumunu; E-devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler”

başlığı altında yer alan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan

uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara herhangi

bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 

Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyurular ile E-devlet üzerinden “Başvurularım” sekmesinde durum bilgisinin

takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

 

TIKLA : PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜTIKLA : SONUÇLARI GÖRÜNTÜLE


İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır