KAMUDA TASARRUF VE VERİMLİLİK PAKETİ
ALINAN KARARLARYAYINLANAN TARİH : 13 Mayıs 2024


TIKLA : TÜM KARAR VE PAKET DETAYI Program öncelikleri


Fiyat istikrarı

Mali disiplin Sürdürülebilir

cari açık Yapısal dönüşüm

Yeşil dönüşüm

Dijital dönüşüm

Yeni sanayi politikası

Sürdürülebilir yüksek büyüme


Programın güçlendirilmesi


Kamuda harcama kontrolü ve tasarrufların artırılması

Yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi

Yapısal reformların hızlandırılması Kamuda tasarruf alanları

Taşıtlar Binalar Kamu

istihdamı

İdari yapılanmada etkinlikYurtdışı

geçici

görevler

Enerji ve atık

yönetimi

Haberleşme

giderleri

Diğer cari harcamalarKamuda tasarruf – Taşıtlar

● Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına

standartlar getirilmesi

● 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması

● Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin

verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması

● Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması

● İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi

● Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması
Kamuda tasarruf – Kamu istihdamı 

● Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)

● Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmesi

● Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması

● Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi

● Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi
YAYINLANAN TARİH : 13 Mayıs 2024


TIKLA : TÜM KARAR VE PAKET DETAYI 


İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır